Služby


Správa a údržba nemovitostí (klimatizace, kotelny, VZT)
Návrh a výpočty ocelových konstrukcí, jejich výroba a montáž
Projektová a konzultační činnost pro technologické celky v energetice a vodárenství
Návrhy a výpočty šroubových spojů a jejich dodávka
Výpočty a návrhy proti-rázových ochran v průmyslu a vodárenství
Měření vibrací a dodávka prvků pro jejich zamezení
Návrhy VZT včetně zajištění montáže
Drobné stavební práce
Inženýring – příprava, kontrola, koordinace realizace a BOZP stavebních prací v energetice a vodním hospodářství